АРХІВ ВИПУСКІВ

Філософія та гуманізм. Випуск 12:

 - Жарких В. АКТУАЛЬНА/ВІРТУАЛЬНА КРОСКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ У ПРАГМАТИЧНОМУ ВИМІРІ
 - Афарансьєв О., Василенко І. ЛІТЕРАТУРА ЯК ДОСЛІДНЕ ПОЛЕ ФІЛОСОФІЇ
 - Бородіна Н. ЛЕГІТІМАЦІЯ «ІНШОГО» У КОНТЕКСТІ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ
 - Зайченко К. СЕМІОТИКА КУЛЬТУРНИХ КОДІВ У КІНОВСЕСВІТІ «ПЕРШОГО МЕСНИКУ»
 - Кириллова А. «ВНУТРІШНЯ МОНГОЛІЯ»: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИСКУРСІВ БОЙСА ТА ПЕЛЕВІНА
 - Кирилюк О. СИМВОЛІЧНА КРЕАТИВНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНА ЕСТАФЕТА ЯК ЧИННИКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕЗИСТЕНЦІЇ
 - Райхерт К. КЕЙС МОЕФІКАЦІЇ ДИКТАТОРІВ ХХ СТОЛІТТЯ
 - Рибка Н. ВІД «HOMO FABER» ДО «HOMO ACTIVЕ» НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ
 - Щокіна О. ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «УКРАЇНСЬКИЙ АВАНГАРД»
 - Янушевич І. СИНЕРГЕТИКА ТА СИСТЕМНЕ РОЗУМІННЯ ІНШОМОВНОГО ТЕКСТУ
 - Батлер Дж. НЕГАТИВНА РЕАКЦІЯ ПРОТИ "ГЕНДЕРНОЇ ІДЕОЛОГІЇ" ПОВИННА ПРИПИНИТИСЯ
 -

Філософія та гуманізм. Випуск 11:

 - Жарких Володимир. Структурна динаміка кроскультурної взаємодії у світлі гуманістичного прагматизму
 - Афанасьєв Олександр, Василенко Ірина. Методологічні аспекти критики псевдонауки
 - Буряк Дмитро, Крапива Наталія. Якісна теорія диференціальних рівнянь: філософські проблеми та еволюційні процеси
 - Кирилюк Олександр. Контроверзи сімейної пам’яті та антиномії історичного розуму. Частина 1. факти чи фікції?
 - Кирилюк Олександр, Бородіна Наталія. Контроверзи сімейної пам’яті та антиномії історичного розуму. Частина 2. Чи можлива безальтернативна історія?
 - Кривдіна Інна, Гайтан Віталій. Проблема нормативного забезпечення захисту прав людини у мережі інтернет: міжнародний досвід та вітчизняні реалії
 - Колікова Тетяна. Мультикультурна компонента навчання української мови як іноземної
 - Кудлай Ірина. Глобальний інформаційний простір сучасності
 - Лішневська Тетяна, Печкурова Ларіса. Філософія мови: мовленнєва діяльність інокомунікантів в контексті формування міжкультурної комунікативої компетенції
 - Романова Ольга, Коляда-Березовська Тетяна. Гуманістична концепція мовної освіти інокомунікантів у координатах інноваційного розвитку
 - Рибка Наталія. Діяльнісний підхід як пояснювальний принцип публічності та практизації філософії
 - Хвалигін Павло. Чи може війна в сучасних умовах бути справедливою?
 - Янушевич Ірина, Громовий Михайло. «Новий порядок»: яким буде світ після «коронакризи»?
 - ODERBERG DAVID S. Доктрина подвійного ефекту. Переклад Кузик Ольги

Філософія та гуманізм. Випуск 10:

 - Жарких В. Philosophy of the city in the present-day reality
 - Афанасьєв А., Василенко І. Міський текст: символічне і наративне
 - Бородіна Н. Стихійні забудови та «цар – балкон» як прояви тоталітарної культури в Одесі
 - Жмай О. Реалізація концепції сталого розвитку в Україні: екологічний, економічний і соціальний аспекти (на прикладі проекту Econote)
 - Лущенко Р. Урбаністика майбутнього на прикладі Ізраілю. Розвиток та перспективи
 - Рибка Н. Ідеологічна мобілізація: ризики міського середовища
 - Циганик М. Постать Якова Головацького в науково-культурному житті галичини першої половини ХІХ століття
 - Щокіна О. Народження і згасання культурних локацій міста на прикладі Одеси в контексті урбаністики
 - Янушевич І. Архитектура як прикладна філософія
 - Інтерв’ю з Nensi Mkrtchyan, интерн National assembly of Armenia / ազգային ժողով, business development manager & co-founder у «Volunteam», молодий посол Европи у «EU neighbours east»
 - Інтерв’ю з ІРИНОЮ ОРЕЛ, членом Молодіжної ради при Одеському міському голові, керівницею ГО "Територія участі", регіональною координаторкою національного конкурсу «Молодіжна Столиця України», тренеркою молодіжних програм

Філософія та гуманізм. Випуск 9:

 - Жарких В. Плюралістичне мислення як основа гармонійної кроскультурної взаємодії
 - Афанасьєв А., Василенко І. «Come on!» як стратегія змін
 - Безрученко Я. Проблеми застосування толерантності в галузі науки
 - Бородіна Н. Дискурс самоідентифікації в мемах
 - Винокуров Г. Любов до себе як моральний обов'язок
 - Егорова К. Філософський компонент алхімії
 - Каранфілова О. Творча діяльність в контексті глобальних проблем сучасного суспільства (філософський аспект)
 - Кімінчиджи Г., Рибка Н. Актуальні економічні методи управління соціальним часом
 - Коляда-Березовська Т., Березовський С. Комунікативний аспект семіотики кольору і світла у концептуальній творчості
 - Райхерт К. Досвід прочитання кінофільму «Чорна пантера»
 - Янушевич І. Архитектура як прикладна філософія

Філософія та гуманізм. Випуск 8:

 - Жарких В. Філософія та прагматика: ототожнення значення
 - Афанасьєв А., Василенко І. Складність і стратегії її репрезентації
 - Берегова Г. Взаємоперетин навчання й виховання особистості у філософії освіти: від середньовіччя до просвітництва
 - Іванченко Є., Бородіна Н. Людина як текст: як виглядає світ без слів
 - Кунаков М., Рибка Н. Безсмертя у комп’ютері: марні надії людства
 - Носова Г. Втрата ідентичності - міф чи реальність?
 - Райхерт К. Реальність як umwelt в телесеріалі «Легіон»
 - Рибка Н. Сьогочасні соціально-економічні умови філософствування в Україні
 - Ухов І. Людські мови та мови програмування
 - Янушевич І. Комунікація та мовні проблеми

Філософія та гуманізм. Випуск 7:

 - Жарких В. Філософський зміст поняття гра
 - Барановська О. Игровое мышление и нормативная организация культуры
 - Бліненко О. Підхід до оптимізації множинного інтелекту за допомогою гри
 - Бородіна Н. Компьютерная игра как новый философский дискурс
 - Грида Т., Тихомірова Ф., Шевченко Н. Гра як інструмент лікарняної клоунади
 - Дідух Е. Концептуальні засади моральності в комп’ютерних іграх
 - Лугова Т., Раєва В. Гейміфікація методів класифікації в контексті інформаційного суспільства
 - Панкевич O. Застосування ігрових технологійї під час підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери: акмеологічний підхід
 - Прокофєва С. Ігри тв жoрстокість
 - Райхерт К. Гостинність у Стародавній Греції як гра
 - Савченков О. Кліпова свідомість як фактор трансформації комп'ютерних ігор
 - Янушевич І., Парфенюк Д. Філософські баталії або навчаючи «хрестики-нулики»
 - Редакційна колегія
 - Відомості про авторів
 - Вимоги до оформлення статей

Філософія та гуманізм. Випуск 6:

 - Жарких В. Постулати філософії прагматизму в ситуації комунікативного вибору
 - Афанасьєв А., Василенко І. Історична пам'ять: наука та ідеологія
 - Барановська О. Раціональне: предмет і принципи мислення
 - Бородіна Н. Позитивність як тренд
 - Голобородько В., Янушевич І. Искусственный интеллект – начало новой эпохи или конец человечества
 - Гусаров В. Полемика сторонников квантового сознания и веданской теории в перспективе исследований искусственного интеллекта
 - Іванова Є. Ресурсні системи та адаптаційні резерви людини
 - Ковальова Н., Левченко В. Проблема кризи європейської культури в феноменології Е. Гусерля: етичний аспект
 - Лічінакі А. Значение анализа художественной формы в понимании развития пространственного мышления
 - Похила М., Рыбка Н. Перфекционизм: социально-философские аспекты
 - Янушевич І. Проблеми сучасної філософської мови в інтелектуальному просторі англомовної філософії
 - Колонко М. Как интернет меняет нашу личность
 - Редакційна колегія
 - Відомості про авторів
 - Вимоги до оформлення статей

Філософія та гуманізм. Випуск 5:

 - Жарких В. Проблема слушания/говорения в структуре человеческих взаимоотношений
 - Афанасьєв А., Василенко І. Историческая память: идеология и наука
 - Baranovska О. Основания моральных понятий в иррационалистической этике
 - Бородіна Н. Шляхи розвитку критичного мислення
 - Городниченко А., Рибка Н. Інноваційні наукові методи та методики у туризмі
 - Ковальова Н., Левченко В. Оdessa classics как конституант символического поля
 - Личинаки А. Архаические мотивы в современном искусстве: проблема оснований и методов исследования
 - Невзоров В. Может ли быть наука источником морали
 - Уварова Т. Ідентичність у проблемному полі культурології
 - Филиппов О. Чипирование как метод контроля сознания человека
 - Янушевич И. Сознание, язык и проблемы коммуникации
 - Редакційна колегія
 - Відомості про авторів
 - Вимоги до оформлення статей

Філософія та гуманізм. Випуск 4:

 - Жарких В. Гуманістичний прагматизм і значення діалогу в контексті реалій україни XXI століття
 - Афанасьєв O, Василенко І. Постнекласична соціологія і ідеали науки
 - Baranovska О. Visual studies: why is it so difficult to perceive form
 - Бородіна Н. «Можливі світи Тарантіно»: аналіз методологічних підходів
 - Іванова Є. Філософія та універсальна освіта
 - Каліновський Д. Безпека механічних кодових замків: філософсько-методологічний аспект
 - Кирилюк O. Гуманізм i філософія Нового часу. Бенедикт Спіноза
 - Ковальова Н., Левченко В. Сфера естетичного як медіум філософського пізнання
 - Рабокоровка Г. Бароко як концепт морфології культури Освальда Шпенглера
 - Райхерт К. Романтизм у техно-баладах гурту Scooter
 - Рибка Н. Практична філософія у справі адаптування людини до суспільства
 - Симоненко С. Освітня концепція постмодернізму як відображення реалій сучасності
 - Янушевич І. Ідеографічні і номотетический аспекти політології
 - Редакційна колегія
 - Відомості про авторів
 - Вимоги до оформлення статей
 -

Філософія та гуманізм. Випуск 3:

 - Жарких В. О людських істинах як їх розумів Ф.К.С. Шиллер
 - Афанасьєв O, Василенко І. Трансдисциплінарність та проблема професіоналізму
 - Барановская О. Естетика і мистецтвознавство: теоретичні основи і практика дослідження художньої мови
 - Бородіна Н. Філософія у мережі віртуальних освітніх технологій
 - Бурдейний Є. Герменевтичні труднощі у спілкуванні з программистами
 - Василенко І., Афанасьєв О. Раціональне та ірраціональне як доповнюючі сторони людського духу
 - Іванова Є. Права людини в системному розумінні
 - Кирилюк O. Гуманістичні мотиви в філософії нового часу. Френсіс Бекон
 - Ковальова Н., Левченко В. Трансформація базових концептів в естетичній критиці єпохі модерну
 - Райхерт К. Говард-качка як екзистенціальний герой (у світлі філософії абсурду Альбера Камю)
 - Тарахтєй М. Комплементарність і контраверсівність пояснення й розуміння в контексті загальної змінникової теорії систем
 - Янушевич І. Особливості правової культури сучасного українського суспільства
 - Редакційна колегія
 - Відомості про авторів
 - Вимоги до оформлення статей

Філософія та гуманізм. Випуск 2:

 - Афанасьєв О. Гуманітарні науки та наукові методи
 - Ополев В. Феномен мышления в перспективе идеала естественнонаучной рациональности. Статья вторая
 - Жарких В. Корреляция смыслов в понятиях «коммуникация-общение»
 - Саченко В. От «нарратива» к «историческому опыту»: пути конструирования исторической реальности
 - Левченко В. Гуманістичний аспект iсторiЇ фiлософiЇ нацiональноЇ iдеЇ в УкраЇнi
 - Yanushevich I. Politics and problems of formation of the national statehood
 - Baranovskaya O. Philosophy as an intellectual initiative
 - Рибка Н. Інституційний вимір освітнього простору у глобальному інформаційному суспільстві
 - Саввина Л., Саввина М. К вопросу о гуманизме и ответственности: диалектика взаимодействия экономики и образования в постиндустриальном обществе
 - Никитина Т. Развитие гуманистической направленности бессарабского женского образования в российской империи во второй половине XIX начале XX вв.
 - Бородина Н. Концептуальнофилософские основания волонтерской работы в контексте проблемы временно перемещенных лиц из зоны АТО
 - Редакційна колегія
 - Відомості про авторів
 - Вимоги до оформлення статей

Філософія та гуманізм. Випуск 1:

 - Afanasiev A. Humanitarian knowledge and trends in its evolution
 - Wischke M. Grenzen im diskurs der erinnerungskultur
 - Ковалева Н. Хайдеггер vs Сартр: критика гуманизма в постклассической философии
 - Барановская О. О границах герменевтики
 - Zharkykh V. Theory of Life within F.C. S. Schiller’s Humanistic Pragmatism
 - Ополев В. Феномен мышления в перспективе идеала естественнонаучной рациональности. Статья первая
 - Саченко В. Концепт реальности в философии конструктивизма
 - Крыжантовский А., Крыжантовская Т. Диалектическое противоречие – источник развития систем
 - Левченко В. Ограниченности рационалистического подхода для постижения бытия и мышления в ранней науке и философии Модерна
 - Тарахтей М. Аксіологічний підхід в активізації навчально­виховного процесу
 - Янушевич И., Кириленко М. Проблемы истины в искусстве модернизма и постмодернизма
 - Бородина Н. Новый год как философский феномен
 - Рибка Н. Значення філософії та викладача філософії в умовах суспільства споживання


www.000webhost.com